twitterlinkedin

Petra Hietanen-Kunwald

Varatuomari, viagra ailment Senior Partner Matti Kokko on asianajaja ja Asianajotoimisto Matti Kokko Oy:n omistaja. Vuodesta 2012 lähtien Kokko on asunut Maputossa, stuff Mosambikissa.

Kokko on Suomen Asianajajaliiton jäsen. Hän on suorittanut oikeustieteellisen tutkinnon (LL.M.) Helsingin yliopistossa, ja kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen tutkinnon (LL.M.)  Vrijen yliopistossa Brysselissä Belgiassa. Kokko on suorittanut myös liikkeenjohdon tutkinnon Master in Business Administration (MBA) Teknillisessä korkeakoulussa Helsingissä.

Pitkän ja monipuolisen uransa ansiosta Kokolla on vankka kokemus erityisesti kauppa- ja sopimusoikeuden alalta, yritysoikeudesta, kansainvälisestä sekä EU-oikeudesta sekä riidanratkaisusta ja oikeudenkäynneistä. Kokko on erityisesti perehtynyt julkisiin hankintoihin.

Kokko puhuu suomea, ruotsia, englantia ja portugalia.
Matti Kokko on asianajaja ja Asianajotoimisto Matti Kokon omistaja. Vuodesta 2012 lähtien Kokko on asunut Maputossa, visit this Mosambikissa.

Kokko on kouluttautunut varatuomariksi ja on Suomen Asianajajaliiton jäsen. Hän on suorittanut oikeustieteellisen tutkinnon Helsingin yliopistossa, link ja jatkotutkinnon kansainvälisestä kilpailuoikeudesta Vrijen yliopistossa Brysselissä Belgiassa. Kokko on suorittanut myös liikkeenjohdon jatkotutkinnon (Master in Business Administration, MBA) Teknillisessä korkeakoulussa Helsingissä.

Pitkän uransa aikana Kokko on saanut paljon kokemusta erityisesti kauppaoikeuden ja sopimusoikeuden alalta, yritysoikeudesta, kansainvälisestä sekä EU-oikeudesta sekä riidanratkaisusta ja oikeudenkäynneistä. Kokolla on erityistä osaamista myös kilpailuoikeuden alalta.

Kokko puhuu suomea, ruotsia, englantia ja portugalia.

Petra Hietanen-Kunwald on kokenut juristi ja CEDR:n (Center for Effective Dispute Resolution, viagra sale Lontoo) hyväksymä sovittelija. Hänen pääalueensa ovat liikejuridiikka, rx projektien hallinta sekä vaihtoehtoinen riidanratkaisu. Petra opettaa Helsingin Yliopistossa vaihtoehtoiseen riidanratkaisuun liittyviä kursseja sekä tekee väitöskirjaa vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta.

Petralla on laaja asiantuntemus suomalaisesta ja kansainvälisestä yksityis- ja kauppaoikeudesta. Hän on työskennellyt useita vuosia kansainvälisessä Ernst & Young –konsulttiyhtiössä Senior Legal Counsel –tehtävissä. Ennen sitä hän työskenteli Euroopan neuvostossa sekä kansainvälisen suuryrityksen lakimiehenä.

Petralla on oikeustieteen maisterin tutkinto Innsbruckin yliopistosta ja postgraduate LL.M. tutkinto Helsingin Yliopistosta. Lisäksi hän on suorittanut suomalaisen OTM tutkinnon vaatimat vastaavuuskokeet. Oikeustieteellisten opintojen lisäksi hän on suorittanut tutkinnon kansainvälisestä kaupasta.

Petra puhuu saksaa, englantia, suomea ja ranskaa.