twitterlinkedin

Julkiset hankinnat

Jurisprudentia neuvoo julkisissa hankinnoissa. Avustaminen tapahtuu usein saattamalla lainvastaiset hankintapäätökset markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Tarvittaessa markkinaoikeuden ratkaisuun haetaan muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Julkisissa hankinnoissa tulkittavaksi ja sovellettavaksi tulee myös  EU-lainsäädäntö.

Jurisprudentia tarjoaa myös konsultointia ja neuvontaa julkisia hankintoja koskevissa oikeudellisissa asioissa.