Palvelut

Riidanratkaisu 

Jurisprudentian periaatteena on tarjota apua ja neuvoja niin, että oikeudenkäynnit voidaan välttää.  Silloin kun oikeudenkäynti ei kuitenkaan ole vältettävissä, tarjoamme kattavaa apua kaikissa tuomioistuimissa ja viranomaisissa. 

Suomen ulkopuolella Jurisprudentian koordinaation alainen lakimiesten verkosto auttaa paikallisesti oikeudenkäynneissä.

Välimiesmenettelyt

Välimiesmenettely on hyvä keino riitojen ratkaisemiseen kansainvälisessä liiketoiminnassa. Välimiesmenettelyn merkitys kasvaa jatkuvasti kansainvälisessä liiketoiminnassa. Myös sovittelu, neuvottelut ja muut ADR-menettelyt ovat saaneet kasvavan merkityksen riidanratkaisussa. 

Jurisprudentia auttaa välimies- ja ADR-menettelyissä tarjoten neuvoja ja apua seuraavissa asioissa: 

  • Välityssopimusten laadinta ja neuvottelut
  • Oikeudellinen avustaminen sekä institutionaalisissa että ad hoc -välimiesmenettelyissä alusta loppuun
  • Välimiesmenettelyä koskevat valitukset 
  • Muut asiat, jotka liittyvät vuoden 1958 New Yorkin yleissopimukseen 
  • Avustaminen ADR-menettelyissä
  • ICSID-yleissopimukseen liittyvät asiat

About Jurisprudentia

Jurisprudentia is a limited liability company, whose registered trade name is Asianajotoimisto Jurisprudentia Oy, and whose registered parallel trade names are Jurisprudentia Attorneys-at-Law Ltd., Studio legale Jurisprudentia S.p.A. and Advokatbyrå Jurisprudentia Ab.

The Company is established under the laws of Finland, having its offices located in Helsinki. Based on Sec. 5, 2nd paragraph of the Advocates Act (12.12.1958/496), the Finnish Bar Association granted Jurisprudentia license to practice law in a corporate form.

Contact details

  • Kornetintie 4 A, 00380 Helsinki

  • +358 (0)40 578 3647

  • info (@) jurisprudentia.fi

Quick Contact